PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

VSA Technische Service B.V. respecteert de privacy van haar websitebezoekers. Wij verwerken verzamelde persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG (GDPR).


Het in deze privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van VSA Technische Service B.V. Deze voorwaarden zijn geldig met ingang van 24/05/2019. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Over ons
De website http//vsat-ts.com/ wordt beheerd door VSA Technische Service B.V. Dit bedrijf is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).


Onze contactgegevens:
VSA Technische Service B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37077589
VSA Technische Service B.V.


Postadres
Kraandrijverstraat 41
Postbus 12
1951AL Velsen-Noord
1950AA Velsen-Noord


Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor één van onze diensten, wordt u gevraagd om contactgegevens. Wij verwerken hierbij alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
·        Voor- en achternaam
·        E-mailadres
·        Telefoonnummer
·        Straat en huisnummer
·        Woonplaats


Daarnaast worden bepaalde gegevens bij uw bezoek automatisch verzameld door onze website. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Het betreft hier geen persoonsgegevens, maar data zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem.


Waarom slaan we uw gegevens op?
Uw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
·        Om te reageren op uw verzoek tot contact wanneer u ons (contact-)formulier hebt ingevuld
·        Om u van een offerte te kunnen voorzien
·        Om u op te nemen in de verzendlijst van onze nieuwsbrief


Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Onze website is ontwikkeld met software van Strato, die tevens onze webhosting verzorgt. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Strato heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Strato is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Meer informatie over het privacybeleid van Strato B.V. vindt u hier. Indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, komen uw e-mailadres evenals de gegevens in het inschrijfformulier terecht bij Mailchimp. Mailchimp is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. zij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en delen deze niet met derden. De privacyverklaring van Mailchimp is hier te vinden.


In voorkomende gevallen kan VSA Technische Service B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons, binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt, daartegen verzetten.


Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen en persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van eventuele advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Google Analytics:
Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij namelijk uw websitebezoek optimaliseren. Daarom gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen:
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen, dan kan dit via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen welke stappen u hiertoe kunt zetten. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe cookies uit te schakelen.

Links:
Op onze website treft u mogelijk links naar externe websites aan. Een dergelijke link brengt u naar een website buiten vsa-ts.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- en/of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd. De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons per contactformulier hebt gestuurd, worden na aanvraag tot verwijdering binnen 30 dagen verwijderd. De gegevens in ons CRM-systeem en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@vsa-ts.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.